Filtrační zařízení pro čištění svařoven

Přemýšlíte nad tím, jak vyčistit vzduch a odfiltrovat škodlivé aerosoly a prach? Čtěte tento článek a budete vědět, jaké filtrační zařízení je pro tento účel vhodné.

filtrační zařízení

Odsávání kouře ve svařovnách je problémem číslo 1. Nelze jej podceňovat, protože při svařování vznikají opravdu nebezpečné a toxické látky. Existuje několik způsobů, jak svařovnu vyčistit:

  1. Prostorové odsávání,
  2. Lokální odsávání (digestoře, odsávací stoly a ramena).

Proč je odsávání nutné?

Během sváření vzniká škodlivý kouř, který obsahuje množství olejů a kovových částic, ty mají neblahý vliv na lidský organismus. Filtrační a odsávací zařízení jsou konstruována tak aby efektivně zachytila škodliviny a zamezila jejich šíření prostorem.

Výběr vhodného odsávacího systému pro svařovnu

Jak jsem již avizoval, existuje dvoj způsob odsávání. Prostorové odstranění prachu spočívá k eliminaci pevných částic ze svařovny. Kouř je nasáván přímo pod stropem a pomocí rozvodů veden odsávacím potrubím pryč. Máte-li v hale jeřáb, instaluje se potrubí až nad něj. Filtrační systém zajišťuje kromě odsávání i přísun vzduchu čerstvého a jeho cirkulaci po objektu.

Dalším způsobem je lokální odsávání, vhodné pro menší svařovací dílny. Lokální proto, že je realizováno pomocí menších zařízení. Filtrační systém se stará o záchyt kouře přímo u jeho zdroje. Je realizován nejčastěji odsávacích ramen nebo závěsných digestoří. Výhodou je odsávání kouře ihned po jeho vzniku, mnohdy se nedostane ani k obličeji pracovníka.

Smart prvky ve filtraci

Mnoho firem se stále častěji specializuje na filtrační zařízení opatřené inteligentním řízením. Filtrační jednotka je tvořena:

  • frekvenčním měničem,
  • automatickými klapkami,
  • řídící jednotkou s čidly.

V praxi to vypadá tak, že je schopna regulovat odsávací výkon v závislosti na provoz výroby. Filtrační systém se tak autonomně vypíná a opětovně zapíná. To má pozitivní vliv na úsporu elektrické energie a větší hospodárnost.

filtrační zařízení

TIGEMMA ENGINEERING

Jedná se o ideálního partnera, který díky bohatým zkušenostem dokáže navrhnout filtrační systémy přímo na míru, ke spokojenosti klienta.