Otrava oxidem uhelnatým z karmy

Při topení vzniká v plynovém kotli kromě tepla také neviditelný, za to prudce jedovatý plyn. Jedná se o oxis uhelnatý, který má chemickou značu CO. Dochází-li ke špatnému odtahu komína nebo poruše v ohřívači vody či kotli, začne místnost zaplňovat tento plyn. Otrava se projevuje únavou až ztrátou vědomí a smrtí. Zachraňte si život a poříďte detektor plynu.

detektor plynu

Otrava oxidem uhelnatým

Člověk exponován malému množství oxidu uhelnatého pociťuje únavu a bolest hlavy. Při vyšších koncentracích se k bolesti hlavy přidávají poruchy vidění nebo koordinace. Velmi vysoké koncentrace plynu vede ke smrtelné otravě! První pomoc spočívá v "odtažení" postiženého mimo místnost s plynem. V případě zástavy oběhu je nutné zahájit srdeční masáž s dýcháním z plic do plic. Vždy volejte záchrannou službu, postižený může upadnout do bezvědomí .

Použití detektoru plynu

Detektory jsou nezbytností v případě, že topíte či ohříváte vodu pomocí plynového zařízení. Mnohdy se jedná o kombinovaná zařízení, kterí kromě oxisu uhelnatého dokáží monitorovat i jiné plyny a detekovat tak například únik zemního plynu ze sporáku. Detektory pracují na principu detekce a spuštění poplachu, respketive sirény. V případě poplachu je dobré:

  • intenzivně větrat.
  • vyhnout se otevřenému ohni, 
  • vypnout elektrické spotřebiče, 
  • nepoužívat zvonek,
  • kontaktovat plynaře.

Pro správnou funkčnost a tím ochranu obyvatel domácnosti je nutné detektory podrobit pravidelné kontrole. To platí pouze u dražších a kvalitnějších detektorů, které dovedou monitorovat více plynů. U těch nejjednodušších zařízení se kontroly a revize neprivádějí, maximálně tak výměna akumulátoru.

detektor plynu

Cena detektorů

Nejlevnější detektory plynu sežene už do 500 Kč. Pokud chcete lepší, musíte si připlatit, nejméně 1000 Kč. Instalace je jednoduchá, stačí držák přichytit na strop nebo stěnu nad úroveň výšky nejvyšší osoby v domácnosti. Zde je při úniku nejvyšší koncentrace CO, je totiž lehčí než vzduch a vyplňuje místnost od stropu.